Hei, og velkommen til disse sidene som handler om den flotte sporten golf og den fine byen Halden!

Nå til dags har golfsporten fått en ny vår, og den har ekspandert til å omfatte nye utøvere over hele verden. Den appellerer ikke lenger bare til et relativt snevert sjikt av eldre menn i samfunnets elite, men har åpnet seg opp for både kvinner, barn og ungdom, og de mer bemidlede segmenter av befolkningen i den tredje verden. Golfens popularitet har mye av æren for dette, samtidig som det også har blitt vesentlig rimeligere å spille golf enn det var før.

På disse sidene får du i tillegg til betraktninger om dagens situasjon også lære mye om golfsportens historie. Den starter nemlig i Nederland helt tilbake i senmiddelalderen, selv om den moderne sporten nok først og fremst ble utviklet i Skottland og senere i England etter hvert som det engelske kongehuset og adelen oppdaget sporten og brukte sine enorme jordrikdommer til å anlegge fantastiske park- og golfanlegg. Etter hvert kom sporten også til imperiet, og særlig til USA, der det i dag finnes over 10 000 golfklubber – flere enn i hele resten av verden til sammen! Derfor er det nok mange i Norge som først og fremst tenker på golf som en amerikansk idrett, selv om den har førkolumbianske europeiske røtter.

Selvfølgelig kan du også lese om golfsporten her i Norge, og spesifikt om forholdene ved Halden Golfklubb. I tillegg får du noen interessante fakta om Halden by og om regionen og dens historie.