Moderne golf anses å være en skotsk oppfinnelse, på tross av den lange tradisjonen for golflignende spill i Nederland og Belgia. Skottene hevder hardnakket at selv om det har forekommet andre spill med kølle og ball gjennom århundrene, har det spillet vi kjenner i dag med 18 hull oppstått bare ett sted, nemlig Skottland. Det skotske ordet gowf stammer likevel fra det nederlandske ordet colf, skal vi tro fremstående lingvister. Skottene mener imidlertid at det nederlandske colven var en annen sport enn det vi i dag kaller golf, som skal ha blitt utviklet på skotsk jord.

I skotske dokumenter blir golf nevnt allerede på 1450-tallet i et edikt fra kong Jakob 2. Der forbyr han spillene gowf og fotball fordi disse tar for mye tid og oppmerksomhet vekkdownload (67) fra den mer militært relevante sporten bueskyting. Nye forbud kom to ganger i løpet av århundret, hvilket antakelig innebærer at sporten allerede var så populær og vanedannende at den ikke lot seg stoppe. Det til tross for at golfen ble beskrevet som et spill uten nytteverdi av rasende monarker og militære strateger.

Selv dronning Maria ble anklaget for å ha spilt golf etter at ektemannen hennes døde, en stor skam etter den tids kriterier for sorg. Jacob 4. opplevde flere ganger å motta golfkøller og -baller som gaver, på tross av at han faktisk selv hadde fornyet forbudet mot sporten. Det viser hvor umulig det var å håndheve dette forbudet. Det ble også gjort bestrebelser, særlig etter Reformasjonen, for å unngå at entusiaster spilte golf på søndag og dermed brøt med hviledagsfreden. Mange regner i dag Musselburgh Links som den eldste golfbanen i verden, det er dokumentert at det ble spilt golf der allerede i 1672. Noe av golfens sjarm er denne utrolig lange historien helt tilbake til en for lengst svunnen epoke.