Golfens historie går så langt tilbake i tid at de lærde til dels strides om hva som egentlig var opprinnelsen til dette spillet. Noe som ligner golf blir beskrevet i et historisk dokument datert i 1297, som omtaler et spill der det gjelder å slå en ball ned i et hull langt unna med færrest mulig slag, altså på et grunnleggende nivå det samme som golf i dag. Dette dokumentet stammer fra Loenen aan de Vecht i Nederland, hvor det også hevdes at det ble spilt golf på 1600-tallet. Et spill med en “colf” eller kølle blir også nevnt i et flamsk manuskript fra 1261. Et lignende spill ble forbudt i Brussel i 1360, og den som ble tatt på fersken kunne risikere å få frakken sin konfiskert.

Noe som ligner golf blir også nevnt i charteret for en by i Nederland, der det nevnes at alt spill for penger edownload (66)r forbudt, med unntak av det å slå ball med køller (colven) utenfor bymurene. Det finnes også flere relevante referanser i nederlandsk historie der det fremgår at golflignende spill ble tvunget utenfor bymurene fordi det var for farlig å spille inne i byen. Selv oppdageren Willem Barents, som Barentshavet er oppkalt etter, spilte visstnok golf etter å ha oppdaget Novaja Zemjla.

Det er altså ganske mange grunner til å se for seg at et spill som lignet veldig på golf, og hvor køllene ble kalt “colf”, var vanlig i Nederland allerede i senmiddelalderen og fortsatte å være det inn i tidlig nytid. At Skottland har fått æren av å stå som golfens opprinnelsesland kan derfor virke noe urimelig og urettferdig. Årsaken er nok helst at vi ganske enkelt vet for lite om den gamle golfen som ble spilt i Nederland til helt ut å forstå sammenhengen mellom dette spillet og moderne golf.