Foruten å være en av Østlandets flotteste golfbyer er Halden også kjent som byen med det store hjertet og den spesielle historien. Halden er også en storkommune, nærmest en region å regne. Andre mindre steder har sluttet seg til Halden på forskjellige vis, og dette gir nye vyer og ambisjoner for en ny tid. Halden står i sentrum for mange av aspirasjonene til innbyggerne i lokalområdet og i fylket.

Som mange vet ligger Halden i Østfold, nær svenskegrensen. De svenske kommunene på motsatt side kalles Tanum, Strømstad og Dals-Ed. Av disse er det nok sikkert Strømstad som er mest kjent for nordmenn flest, fordi det har blitt et sentrum for det som noen kaller morsom avveksling og noen nedlatende omtaler som harryhandel, rølp og råning. Men Halden er på ingen måte bare kjent for den slaHaldenwinternightgs, tvert i mot er det jo en by med stolt historie som til og med er nevnt i Ja, vi elsker. Følg bare med hvis nasjonalsangen en gang synges i sin helhet på 17. mai!

Mens Halden lenge har vært definert av sin status som handelssentrum, utskipningsstasjon for eksportindustri og festningsby på grensen mot Sverige, har det norske omlandet fått stadig større betydning i det senere år. Det omfatter nabokommuner som Aremark, Rakkestad og Sarpsborg, selv om de fra Sarpsborg nok fortsatt regnes som en slags fiender av en del haldensere.

Den nye Haldenregionen omfatter både gamle administrasjonene Idd og Berg, som tidligere var herreder utenfor Halden, og dessuten Aremark og tettstedene der. Fortsatt er disse områdene i stor grad preget av sin tilknytning til jordbruket, og det er derfor noe av en kulturell kløft til Halden by som er preget av industri, handel, og tjenesteyting som sine viktigste næringsveier. Over tid ser det imidlertid ut til å være en viss kulturell konvergens som gjør det lettere å samarbeide.