Fra Skottland spredte golfen seg først til England, etter at den skotske kongen Jakob 6. på begynnelsen av 1600-tallet også ble konge i England. Hans sønn og flere andre skotter med tilknytning til hoffet dro i gang et golfmiljø i London, og naturlig nok førte dette til at spillet bredte seg også til den engelske adelen. Med de enorme jordeiendommene disse adelsmennene hadde til disposisjon, lå alt til rette for at det skulle bli mange golfbaner på de britiske øyer i årene som fulgte. Og med den brutale ekspansjonen av britiskdownload (68) militær- og handelsmakt over nær sagt hele kloden, skulle golfsporten også ende opp som et verdensomspennende fenomen. For eksempel ble det anlagt en golfbane i Sierra Leone lengst vest i Afrika allerede på 1700-tallet! I det påfølgende århundret dukket det opp golfklubber blant annet i India og på Mauritius, bare for å nevne noen av de mer eksotiske stedene som ble nådd av sportens popularitet. Pussig nok fantes det lenge likevel bare én golfbane på fastlandet i Europa, nemlig Pau sørvest i Frankrike.

Den store boomen for golfsporten kom på slutten av 1800-tallet, som generelt var gjennombruddsepoken for moderne organisert idrett. Dronning Victoria og hennes ektemann oppholdt seg mye i Skottland og likte både landet og det spesielle spillet de var så glade i der oppe. Mange engelskmenn gikk i kongefamiliens fotspor og dro til Skottland på ferieturer, godt hjulpet av den nye infrastrukturen med velutbygde jernbaner som nå bandt England og Skottland sammen på en annen måte enn før.

På samme tid ble også den moderne golfballen oppfunnet, en bedre og mer holdbar ball som i tillegg var billigere i produksjon. Dette var som så mye annet på denne tiden et resultat av den industrielle revolusjonen. Før ble det nemlig brukt lærballer fylt med fjær. Golfspillet spredte seg nå til alle deler av imperiet, særlig Irland, Australia, New Zealand og Sør-Afrika.