Historiske dokumenter viser at det fantes de som spilte golf i det som nå er USA allerede før revolusjonen og uavhengighetskrigen. Den første golfklubben ble opprettet i slavestaten South Carolina og tiltrakk seg snart store deler av den lokale plantasjeeliten. Dette var i 1787, men utover på 1800-tallet spredte golfen seg til andre deler av landet. Alt dette tok imidlertid tid, og her som i mange andre deler av verden var det først på slutten av 1800-tallet at golf virkelig tok av som en sport for den økonomiske og politiske eliten i landet.

Det er noe usikkert hva sCrescent_City_Golf_Tournament_1938_Four_Golfersom er den eldste av de fremdeles eksisterende golfklubbene og -banene i USA, men mange av dem ble til i løpet av 1880-tallet da landet var i sterk industriell og økonomisk vekst. Et første amerikansk mesterskap for amatører, som nok må regnes som forløperen til dagens US Open, ble spilt i 1894, og et forbund ble dannet i 1897. Allerede før første verdenskrig hadde det blitt dannet hundrevis av golfklubber rundt om i landet.

I mellomkrigstiden fortsatte golf å spre seg, særlig under de glade dagene med børsfest og ulovlig spritsalg på 1920-tallet. Snart fantes det over 1 000 golfklubber i USA, og enhver by med noen respekt for seg selv hadde minst én golfbane. Amerikanske spillere begynte også å utfordre hegemoniet til britene internasjonalt, hvilket pekte frem mot amerikanernes sterke stilling innenfor golfeliten i våre dager. For et par år siden passerte antall golfklubber som tilhører det amerikanske golfforbundet USGA 10 000! Etter hvert har det blitt helt vanlig å bygge egne boligfelter rundt golfbaner for at de aller største entusiastene, gjerne pengesterke menn som har pensjonert seg tidlig, skal få anledning til å spille så ofte de har lyst til. Noen koner ser på dette med en viss skepsis, men som i Nederland i senmiddelalderen er det fortsatt umulig å stoppe menn som har fått dilla på golf.