Golfsporten i Norge er organisert gjennom Norges Golfforbund, som i sin tur er medlem av Norges Idrettsforbund og andre relevante føderasjoner som EGA (European Golf Association) og IGF (International Golf Federation).

Den øverste autoritet innenfor norsk golf er Golftinget, som har myndighet inne Golfforbundet men riktig nok bare arrangeres én gang hvert annet år. Det betyr at viktige avgjørelser stort sett kommer med to års mellomrom. Det er styret i NGF og de mange golfklubbene som har lov til å stemme på Golftinget. Styret er også valgt av Golftinget, og råder over golf-Norge i toårsperiodene mellom hvert ting. Det er også ulike komiteer, som for eksempel valgkomite og kontrollkomite. Disse er ikke underlagt styrets autoritet, men er uavhengige.

I det daglige holder Golfforbundet til på Ullevål Stadion, ellers best kjent som nasjonalarena for fotball golf-course-965927_960_720og hjemmebane til Vålerenga IF i Oslo. Vel 20 mennesker jobber der. I tillegg holder forbundet jevnlig møter med klubbene, som i sin tur er styrt av medlemmene sine. Golfen er veldig demokratisk organisert, noe som ofte er overraskende for dem som er overbeviste om at dette er en elitistisk idrett. Riktig nok er det sånn at noen av klubbene i Oslo og Bærum praktisk talt bare består av millionærer og milliardærer, men dette er ikke noe allment bilde som er dekkende for hele landet.

I Norge i dag finnes det over 100 baner som er åpne gjennom store deler av sommerhalvåret. Norge har som de fleste vet ikke de aller beste klimatiske betingelsene for å drive med golf. Det er dessuten slik at det er så lite dyrkbar jord i dette landet at det kan være kontroversielt å bruke potensiell matjord til golfbaner, men i de senere årene har likevel golfsporten ekspandert hurtig i bynære områder. Golfen har utvilsomt en sikker fremtid i møte i Norge.